RODDEL VOORKOMEN? Hanteer de drie filters van Socrates.

Naar: Max Herold – Managementissues.com

 

Op een dag liep Socrates een kennis tegen het lijf, die zei: “Socrates, weet je wat ik zojuist hoorde over een van je studenten?” “Wacht even,” antwoordde Socrates, “voordat je verder gaat, wil ik dat je een kleine test doet die Drievoudige Filter heet. Laten we eerst eens filteren wat je te zeggen hebt, voordat je verder gaat om met mij over een van mijn studenten te praten.”

 

“Het eerste filter is: heb je jezelf er van vergewist dat hetgeen je me gaat vertellen echt waar is?” “Ehh… nee,” zei de kennis, “eigenlijk hoorde ik het net en ik dacht…”

 

“Goed,” zei Socrates, “dus je weet niet zeker of het waar is? Laten we nu eens het tweede filter proberen, het zogenaamde goedheidsfilter: is hetgeen je gaat vertellen over mijn student iets goeds?” “Nee, juist het tegendeel….,” antwoordde de kennis. “Dus”, ging Socrates verder “wil je me iets slechts over iemand vertellen, terwijl je niet zeker weet of het waar is.” Dit maakte dat zijn kennis een beetje beschaamd en ongelukkig om zich heen begon te kijken.
“Maar het kan nog steeds nuttig zijn dat je me vertelt wat je wilt vertellen, omdat er ook nog een derde filter is: het filter van nuttigheid,” zei Socrates. “Is hetgeen je wilt vertellen op de een of andere wijze nuttig voor mij?” “Ehh… nee niet echt,” gaf de kennis aan.

 

 

“Welnu,” zei Socrates, “als wat je me wilt vertellen niet Waar is noch Goed of Nuttig, waarom zou je me dat dan moeten vertellen?” Socrates vervolgde zijn weg, de kennis verslagen achterlatend.

 

 

Misschien ook goede filters om in je eigen organisatie af te spreken voordat je iets over een collega doorverteld?

Gepubliceerd op: 25 augustus 2014

Tags: ,