Open Training Persoonlijke Effectiviteit voor Specialisten

Inschrijven

 

 

Positief beïnvloeden tot actie, het effect van mijn eigen gedrag

 

De filosofie en doelstelling van de training:

 

De trainers van Exellior zijn als geen ander in staat deelnemers positief te laten kijken naar zichzelf, hun mogelijkheden en hun organisatie. Wij leren mensen wat zij vergeten zijn. Dat zij hun omgeving kunnen beïnvloeden door hun eigen gedrag. Zij zijn dus niet afhankelijk maar ‘in control’.

 

Hierbij maken we gebruik van bewezen en doorontwikkelde concepten die in de afgelopen 35 jaar keer op keer hebben geleid tot blijvende gedragsveranderingen. Deze concepten zijn onder andere: de PWR®, Wet van Beïnvloeding®, de Tovertijdlijn®, AACE®, Trapping&blocking®.

 

Wij geloven dat het hoogst haalbare resultaat dat je kunt realiseren met je gedrag is het creëren, onderhouden en uitbouwen van je PWR®’s (Positief Werkende Relaties). Deze mensen zijn naar aanleiding van jouw handelen zo enthousiast over de samenwerking dat ze je graag helpen je doelen te realiseren.

 

Jij zit tijdens het realiseren van dit succes zelf aan het stuur, ‘you are the leader of your own life!’ Het bewust zijn van het verschil tussen je natuurlijke en je effectieve gedrag maakt positieve beïnvloeding van jezelf en anderen mogelijk.

 

Dit vraagt aandacht voor drie kernelementen van beïnvloeden, de Tovertijdlijn®:

 1. Je voorstelling bepaalt je gedrag. Je leert waarom jij je gedraagt zoals je je gedraagt.
 2. Wat is de voorstelling van de ander? Je leert waarom de ander reageert zoals hij reageert.
 3. Hoe creëer ik beweging om het doel te realiseren? Jij leert de ander beïnvloeden zodat hij doet

 

De training kenmerkt zich door:

 1. Leren is doen! Middels 80% van de tijd bezig te zijn met praktijkgerelateerde oefeningen.
 2. Trainen op maat! De deelnemer staat als mens centraal, focus op onderwerpen uit jouw praktijk.
 3. Trainen in de plus! De nadruk ligt op het versterken van je effectieve gedrag.
 4. ‘Dicht op de huid’. We werken met heldere afspraken waar we elkaar op aanspreken.
 5. Borging in de praktijk. Het geleerde toepassen in de praktijk. Werken is leren en leren is werken.
 6. Oefenen, reflectie en feedback. Het vergroten van zelfinzicht, keuzes maken en handelen.

 

De aanpak leidt tot een duurzame verandering in het gedrag en levenslange beklijving van de verandering!

 

Het doel van de training is:

 

De training leert je om het resultaat van je inzet effectief en zichtbaar te laten zijn voor en door je stakeholders. Tevens hen volgens hun eigen keuze aan de slag te laten gaan met jouw inbreng en of aanpak. Dit door:

 • Bewust zijn van en het handelen naar het onderscheid tussen je natuurlijke en je effectieve gedrag en de mogelijkheid dit te beïnvloeden ter bevordering van de (persoonlijke) effectiviteit en het succes.
 • Bekend zijn met de manier van reageren op en het initiëren van verandering en het managen van verwachtingen bij alle stakeholders.
 • Ruimte creëren om dingen te doen die er echt toe doen.
 • Van samen aan het werk naar samenwerken.

 

Trainen in tijd:

 

 4 dgn_4mndn

 

 

PROGRAMMA EERSTE DAG:

 

Doel van de eerste dag:

Bruikbare doelen vertalen naar zichtbaar effectief gedrag bij de stakeholders, aansluitend op hun rol in de organisatie. En je gesprekspartners positief beïnvloeden tot beweging vanuit eigen kracht.

 

Focus op het volgende gedrag:

Onderzoeken: waar sta je nu, wat is de ‘nu’ situatie en waar wil je naartoe (wat is je doel)?

Welk gedrag maakt dat je ook als specialist wordt gezien en benoemd door je stakeholders?

Wat draagt bij aan het creëren van ruimte bij je stakeholders voor jouw doelen en jouw aanpak?

Wat is de meest effectieve manier om jouw persoonlijke invloed effectief in te zetten en welk gedrag vereist dat?

Hoe verkoop je jezelf, je advies, je oplossingen en wat wil je ermee bereiken?

Waaruit blijkt zelfvertrouwen?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Handvatten om de samenwerking met je stakeholders te versterken.

Het voorbereiden en toepassen van het aangeven en opvragen van verwachtingen.

Het pro actief ‘verkopen’ van jezelf, je advies, je oplossingen.

Het omgaan en vergroten van de persoonlijke invloedsfeer.

Stakeholders motiveren tot het geven van zoveel mogelijk informatie.

Het geven van professionele presentaties.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de tweede trainingsdag.

 

PROGRAMMA TWEEDE DAG:

 

Doel tweede trainingsdag:

Leren van de praktijkervaringen van de collega’s middels hun en jouw opgedane ervaring in de praktijk met de leerpunten uit de eerste trainingsdag. Je stakeholders doelgericht in beweging krijgen en hoe je omgaat met weerstand van de gesprekspartners.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Waaruit blijkt doelgericht gedrag?

Wat is de invloed van werken met concrete doelstellingen op je gedrag?

Hoe speel je proactief in op veranderingen?

Waarom komen gesprekspartners met weerstanden en kritische vragen in gesprekken?

Welke instelling en welk gedrag eist dit van een specialist?

Wat zijn de belangrijkste gedragskenmerken in het achterhalen van de bewuste en onbewuste behoefte van jezelf en je stakeholders?

Welk effect heeft luistergedrag op deze belangrijkste gedragskenmerken?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Inhoudelijke resultaatmeting.

Prioriteren van werkzaamheden.

De noodzaak van creativiteit en het proactief inspelen op veranderingen.

Omgaan en ombuigen van weerstanden en spanningsvelden.

Motiveren van anderen voor jouw doel.

Natuurlijk versus effectief gedrag.

Verkopen van een idee of een oplossing aan je stakeholder(s).

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de derde trainingsdag.

 

PROGRAMMA DERDE DAG:

 

Doel van de derde trainingsdag:

Het achterhalen van het hoogst haalbare doel middels je gedrag, de PWR®. Toepassen gespreksstructuur AACE®, het concreet afsluiten en in beweging krijgen van stakeholders.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Welk gedrag leidt tot een effectief netwerk?

Wat zijn specifieke gedragskenmerken in onderhandeling?

Waaruit blijkt dat je trots bent op je team?

Wat is de kracht van een goede gespreksstructuur met meerdere gesprekspartners?

Hoe sluit je af in een groep met meerdere gesprekspartners?

Hoe enthousiasmeer je een groep voor jouw idee?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Professionele onderhandelingstrategieën.

Anderen motiveren om hun netwerk open te stellen.

Het enthousiasmeren van een groep voor jouw idee.

Het ondersteunen van je argumenten door middel van visualisatie.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de vierde trainingsdag.

 

 

PROGRAMMA VIERDE DAG:

 

Doel van de vierde trainingsdag:

Bewust omgaan met aanspreken op gedrag, het brengen van slecht nieuws aan stakeholders, het nee zeggen met als doel acceptatie en motivatie, het presenteren van je belangrijkste leerpunten en je actieplan tot borging in de toekomstige tijd.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Waarom is een spanningsveld een kans?

Waarom is ‘nee’ zeggen in het belang van de gesprekspartner?

Hoe ga je om met situaties die ogenschijnlijk negatief zijn?

Hoe staat het met jouw motivatie om jezelf verder te ontwikkelen na deze training?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

De uitvoering van je signaalfunctie, wanneer doe je wat en hoe doe je dat dan?

Nee zeggen, met als doel het bewaken van je grenzen.

Constructief feedback geven en ontvangen.

Schriftelijke communicatie als motivatie-instrument.

Plan je eigen succes.

Presenteren van het leer- en actieplan in de aanwezigheid van de managers van de deelnemers.

Afstemmen met de manager van de deelnemer hoe de leerpunten te verankeren in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven