Open Training Ondersteuners, management, beleid en financieel Overheid

Inschrijven

 

Open Training voor Ondersteuners, management, beleid en financieel

‘Power in je werk’

 

 

Het doel van de training is:

 

  • Vanuit inzicht in persoonlijk sterke en zwakke punten effectiever gedrag aanleren in de richting van de geformuleerde doelstellingen middels bewustwording van het verschil tussen natuurlijk en effectief gedrag.
  • De wijze ervaren en borgen in het constructief omgaan met verwachtingen en continue verandering.
  • Door oefenen, reflecteren en feedback als ondersteuner leren dat je jouw omgeving kunt beïnvloeden met je eigen gedrag (zelfmanagement). Het geleerde wordt in de praktijk toegepast en verankerd in het gedrag.

Wat levert de leerlijn ‘Power in je werk’ je op:

 

  • Bewust zijn van en het handelen naar het onderscheid tussen jouw natuurlijke en jouw effectieve gedrag en de mogelijkheid dit te beïnvloeden ter bevordering van de (persoonlijke) effectiviteit en het succes.
  • Bekend zijn met de manier van reageren op en het initiëren van verandering en het managen van verwachtingen.
  • Van samen aan het werk naar samenwerken.

 

Trainen in tijd:

 

 4 5dgn_7mndn (3)

 

 

PROGRAMMA EERSTE DAG:

Flexibel gedrag, leervermogen, resultaatgericht en assertief zijn!

 

Focus op het volgende gedrag:

Onderzoeken: waar sta je nu, wat is de ‘nu’ situatie en waar wil je naartoe (wat is je doel)?

Wat verstaat men tegenwoordig onder professioneel ondersteuner gedrag?

Wat zorgt voor het vergroten van je flexibiliteit en lerend vermogen en hoe pas je dit toe?

Wat is de meest effectieve manier om jouw persoonlijke invloed effectief in te zetten en welk gedrag vereist dat?

Hoe verkoop je jezelf, je advies, je oplossingen en wat wil je ermee bereiken?

Waaruit blijkt zelfvertrouwen?

 

  

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Handvatten om de samenwerking tussen ondersteuners, managers en beleidsmakers te versterken.

Het voorbereiden en toepassen van het aangeven en opvragen van verwachtingen.

Het pro actief ‘verkopen’ van jezelf, je advies, je oplossingen.

Het omgaan en vergroten van de persoonlijke invloedsfeer.

Gesprekspartners motiveren tot het geven van zoveel mogelijk informatie.

Het geven van professionele presentaties.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de tweede trainingsdag.

 

PROGRAMMA TWEEDE DAG:

Initiatief nemen, samenwerken, verwachtingen managen en feedback.

 

Starten met de resultaatmeting:

De managementondersteuners brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Waaruit blijkt doelgericht gedrag?

Wat is de invloed van werken met concrete doelstellingen op je gedrag?

Hoe speel je proactief in op veranderingen?

Waarom komen gesprekspartners met weerstanden en kritische vragen in gesprekken?

Welke instelling en welk gedrag eist dit van een ondersteuner?

Wat zijn de belangrijkste gedragskenmerken in het achterhalen van de bewuste en onbewuste behoefte van jezelf en de manager?

Welke effect heeft luistergedrag op deze belangrijkste gedragskenmerken?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Inhoudelijke resultaatmeting.

Prioriteren van werkzaamheden.

De noodzaak van creativiteit in het proactief inspelen op veranderingen.

Omgaan en ombuigen van spanningsvelden.

Motiveren van anderen voor jouw doel.

Natuurlijk versus effectief gedrag.

Verkopen van een idee of een oplossing aan je manager.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de derde trainingsdag.

 

PROGRAMMA DERDE DAG:

Flexibel gedrag, dienstverlenend, integer en aanspreekbaar zijn!

 

Starten met de resultaatmeting:

De managementondersteuners brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.
  

Focus op het volgende gedrag:

Waarom is een spanningsveld een kans?

Wat is de invloed van werken met concrete doelstellingen op je gedrag?

Wat is stress en hoe ga je ermee om?

Hoe om te gaan met grenzen van jezelf en je manager?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Inhoudelijke resultaatmeting.

Evaluatie en voortgangsgesprek om de samenwerking met je manager te optimaliseren.

Wat doe ik als de weg naar mijn doel niet zo verloopt als ik wil?

Omgaan met stress.

Hoe en wanneer vraag ik om hulp?

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de vierde trainingsdag.

 

PROGRAMMA VIERDE DAG:

Autonomie vormgeven, assertiviteit, managen van de verwachting en persoonlijke effectiviteit vergroten.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Waarom is een spanningsveld een kans?

Waarom is ‘nee’ zeggen in het belang van de gesprekspartner?

Hoe ga je om met situaties die ogenschijnlijk negatief zijn?

Hoe staat het met jouw motivatie om jezelf verder te ontwikkelen na deze training?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

De uitvoering van je signaalfunctie, wanneer doe je wat en hoe doe je dat dan?

Nee zeggen met als doel het bewaken van je grenzen.

Constructief feedback geven en ontvangen.

Schriftelijke communicatie als motivatie-instrument.

Plan je eigen succes.

Presenteren van het leer- en actieplan in de aanwezigheid van de managers van de deelnemers.

Afstemmen met de manager van de deelnemer hoe de leerpunten te verankeren in de praktijk.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de verankering.

 

VERANKERING:

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Oefenen met de onderwerpen die de deelnemers aangeven vanuit hun voorbereiding.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties voor de volgende 6 maanden.

 

Inschrijven