Open Training Directie

Inschrijven

 

OPEN TRAINING DIRECTIE!

empowering excellence, knowledge into action

 

De training is gericht op seniors die de ambitie en potentie hebben te groeien tot de managing partner van morgen. Focus van de training:

 • Versterken en het uitbreiden van je (commerciële) netwerk dat waarde toevoegt aan de organisatie en het uitbouwen van bestaande relaties tot langdurige partners.
 • Het realiseren en invullen van de trusted advisor rol.
 • Het motiveren, stimuleren en laten groeien van collega’s in de richting van de ambitiedoelstellingen en hier de rol van leider vervullen.

 

Resultaat van de training:

Jij wordt aanbevolen door de markt en mensen kiezen bewust voor jou en de onderneming. Collega’s werken graag voor je en met je in lijn met de ondernemingsdoelstellingen.

Welke instelling en welk gedrag vraagt dit van jou?

Jij zit tijdens het realiseren van dit succes zelf aan het stuur, ‘you are the leader of your success!’.

Het bewust zijn van het verschil tussen je natuurlijke en je effectieve gedrag maakt positieve beïnvloeding van jezelf en anderen mogelijk.

 

Dit vraagt aandacht voor drie kernelementen van beïnvloedende gedragingen (Tovertijdlijn®):

 1. Je leert waarom jij je gedraagt zoals je je gedraagt en wat hierin natuurlijk versus effectief gedrag is.
 2. Je leert waarom de ander reageert zoals hij reageert en hoe je hier effectief mee omgaat.
 3. Je leert hoe je anderen in beweging krijgt in de richting van je doel, een succesvolle klant, een

succesvol team, een succesvolle onderneming!

 

De training kenmerkt zich door:

 1. Leren is doen. Door 80% van de tijd bezig te zijn met praktijk gerelateerde oefeningen.
 2. Trainen op maat. De deelnemer staat als mens centraal, focus op onderwerpen uit jouw praktijk.
 3. Trainen in de plus. De nadruk ligt op het versterken van je effectieve gedrag.
 4. ‘Dicht op de huid’. We werken met heldere afspraken waar we elkaar op aanspreken.
 5. Borging in de praktijk. Het geleerde toepassen in de praktijk. Werken is leren en leren is werken.
 6. Oefenen, reflectie en feedback. Het vergroten van zelfinzicht, keuzes maken en handelen.

 

De aanpak leidt tot een duurzame verandering in het gedrag en levenslange beklijving van de verandering!

 • Elke trainingsdag vraagt voorbereiding.
 • Er wordt 180 dagen getraind en daarin zijn 6 dagen klassikaal met 1 keer een overnachting.
 • Tijdens de praktijkperiode worden de deelnemers ondersteund middels een persoonlijk digitaal leerplatform. Hierbij kijken 2 buddy’s plus de manager mee.
 • Op dag 2 tot en met dag 6 en tijdens de verankering presenteer je jouw 3 belangrijkste resultaten in maximaal 3 minuten aan je collega deelnemers.
 • Tijdens de avondsessie en tijdens de afsluitende sessie op dag 6 is jouw manager aanwezig.
 • 3 maanden na de laatste trainingsdag is een verankeringsessie waarin het opvolgend jaarplan wordt bevestigd.

 

Programma

 

Het programma wordt samengesteld op basis van de input gegeven door de deelnemers en hun leidinggevende. Onderwerpen die worden getraind zijn:

 

 • Onderzoeken: waar sta je nu, wat is de ‘nu’ situatie en waar wil je naartoe (wat is je doel)?
 • Wat is de meest effectieve manier van netwerken en welk gedrag vereist dat?
 • Hoe verkoop je jezelf, je organisatie en je product/dienst en wat wil je ermee bereiken?
 • Waarom komen gesprekspartners met weerstanden en kritische vragen in gesprekken?
 • Welke gedragingen laten gesprekpartners zien in de afsluitende fase van het gesprek en hoe reageer je hier doelgericht op?
 • Hoe herken je de verschillende noodzakelijke gedragingen in een onderhandeling?
 • Welke managementstijl pas je wanneer toe?
 • Hoe maak je de transitie van manager naar leider?
 • Welk voorbeeldgedrag leidt tot het gewenste gedrag in de organisatie?

Aantal deelnemers: maximaal 8 per groep.

 

 

Beschrijving Exellior bv

 

De partners en medewerkers van Exellior bv zijn zeer ervaren gedragstrainers. Exellior bv is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten die de gedragingen van onder andere topmanagement, management, consultants, specialisten en binnendienstmedewerkers blijvend veranderen. Alle partners en medewerkers zijn in staat persoonlijk maatwerk te leveren. Door hun jarenlange ervaring zijn zij de ‘trucjes’ trainingen ontstegen. Zij zijn positief ingesteld, gedreven en brengen energie. Iedere deelnemer raakt door hen geïnspireerd en gemotiveerd om te leren. ‘Practice what you preach’ staat hoog in het vaandel. Wij zijn wat wij trainen!

 

Exellior bv brengt procesactiviteiten en gedrag in lijn met de koers van jouw onderneming, zodat iedereen zijn bijdrage levert door zijn taak en functie en met name door zijn gedragingen. Wij zijn als geen ander in staat mensen positief te laten kijken naar zichzelf, hun mogelijkheden. Wij leren mensen wat zij vergeten zijn. Dat zij hun omgeving kunnen beïnvloeden door hun eigen gedrag. Zij zijn dus niet afhankelijk maar ‘in control’.

 

De zes uitgangspunten van de opleidingsfilosofie Exellior bv

1) Leren is doen! Exellior bv heeft veel ervaring in houding en gedragsgerichte trainingen en het op orde brengen van activiteiten en processen. Exellior bv is hierin bewezen succesvol. Het uitgangspunt hierbij is deelnemers bewust te maken van natuurlijk versus effectief gedrag in relatie tot hun doelstellingen. Door 80% van de tijd bezig te zijn met praktijk gerelateerde oefeningen worden zowel het actuele, als de nieuwe inzichten in het gedrag en proces toegepast. Iedere deelnemer wordt een spiegel voorgehouden ten aanzien van de effectiviteit van hun houding en gedrag. Door deze aanpak komt 99% van de deelnemers met een groter zelfbewustzijn uit de training dan dat men had bij aanvang. Dit heeft onmiddellijk positieve invloed op het gedrag van de deelnemer in zijn dagelijkse praktijk.

 

In de beroemde metafoor van de Duitse wetenschapper Fechner vergelijkt hij de relatie tussen het bewuste en het onbewuste van de mens met een ijsberg. Deze metafoor helpt ook heel goed bij het benoemen van de fases die elke deelnemer doorloopt in de training.

 

 1. Analyse van het huidige gedrag.

 

 1. Trainen, ervaren van verschil tussen natuurlijk en effectief gedrag.

 

 1. Trainen, bewust toepassen van effectief gedrag.

 

 1. Verankeren van het geleerde in eigen gedrag.

  

2) Trainen op maat! De deelnemer staat als mens centraal. De focus ligt op de wijze waarop hij omgaat met zijn omgeving. De aanpak is erop gericht om een collectieve organisatieontwikkeling te realiseren door de individuele toegevoegde waarde per deelnemer te optimaliseren.

De trainer werkt op basis van de individuele leerdoelen van de deelnemer en sluit tijdens de oefeningen flexibel aan bij zijn actuele situatie. Tevens brengt de trainer actief de leerervaringen samen tussen de verschillende abstractieniveaus en laat de deelnemers onderling ervaren wat ze van elkaar kunnen leren.

 

3) Trainen in de plus! Tijdens de training ligt de nadruk op het versterken van het effectieve gedrag, het inzicht krijgen en gebruiken van de effecten van gedrag bij anderen en dit positief beïnvloeden.

 

4) Door ‘dicht op de huid’ van de deelnemer te zitten, wordt het succes door de deelnemer zelf beleefd. ‘Dicht op de huid’ uit zich in heldere afspraken met alle betrokkenen over de te maken huiswerkopdrachten, actieve deelname aan de oefeningen, haal- en brengplicht, zichtbare voorbereiding, de aanwezigheid en de betrokkenheid van de manager.

 

5) Gedragsverandering in tijd! Om tot duurzame houding- en gedragsverandering te komen, is praktijktijd nodig. Elke trainingsdag sluit af met het formuleren van de belangrijkste drie leerpunten en inzichten die de deelnemer in de tussenliggende periode (drie tot vier weken) met begeleiding van zijn manager toepast in de praktijk. Op de volgende trainingsdag of op de verankeringsessie worden tijdens de verslaglegging van de resultaatmeting de resultaten van de leerervaringen gedeeld met de collega’s en eventueel aanwezige manager(s). ‘Werken is leren en leren is werken’.

 

6) Voorbeeldgedrag! Om blijvende veranderingen te realiseren in houding, gedrag en professionaliteit, is het van belang dat de getrainde deelnemers voorbeeldgedrag tonen, richting geven, ‘coachen on the job’ en verantwoordelijkheid nemen. Dit draagt bij aan het zichtbaar uitdragen van het gewenste gedrag binnen de organisatie en vraagt een top down benadering.

 

De aanpak leidt tot een duurzame verandering in het gedrag en levenslange beklijving van het geleerde!

Klik hier voor de training in december 2024.

Inschrijven