Open Training Management

Inschrijven

 

Het doel van de training is:

 •  Deelnemers bewust maken van: hun huidige gedrag en de gevolgen daarvan en het verschil tussen natuurlijk gedrag en effectief gedrag.
 • Vanuit inzicht in persoonlijke sterke en zwakke punten deelnemers effectiever gedrag aanleren in de richting van de geformuleerde doelstellingen.
 • Het oefenen op en in de praktijk toepassen van alle voorkomende situaties in de dagelijkse praktijk van de manager.
 • Door oefenen, reflectie en feedback deelnemers leren dat ze hun omgeving kunnen beïnvloeden met hun eigen gedrag. Het geleerde wordt in de praktijk toegepast en verankerd in het gedrag.

 

Trainen in tijd:

 

6-maanden-6-dagen

 

 

Programma eerste dag:

Focus op het volgende gedrag:

 • Welke eisen stelt de huidige markt aan een manager en hoe ga je daarmee om?
 • Wat is de invloed van de manager op de motivatie van zijn medewerkers?
 • Welk gedrag van de manager geeft medewerkers de zekerheid die zij zoeken?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Het formuleren van concrete doelstellingen.
 • Vaststellen van de effectiviteit van het huidige gedrag in relatie tot het geformuleerde doel.
 • Medewerkers ontwikkelen en proactief activeren voor doelstellingen.
 • Leren zien van kansen en hiernaar handelen.
 • Inspirerend presenteren.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de tweede trainingsdag.

 

 

Programma tweede dag:

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

 • Wat is de relatie tussen het doel en het middel?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van vaste patronen?
 • Wanneer ben je bereid jouw gedrag aan te passen?
 • Welk gedrag trekt het meeste aandacht?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Ervaren van de effecten van creativiteit.
 • Het leiden van discussies.
 • Bewust complimenteren.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de derde trainingsdag.

 

 

Programma derde dag:

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

 • Wanneer moet je als manager een besluit nemen en hoe doe je dat?
 • Hoe ga je om met een beslissing die achteraf niet de juiste blijkt te zijn?
 • Welk intern gedrag verhoogt de effectiviteit van de manager?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Beslissingen communiceren en het omgaan met mogelijke reacties.
 • Fouten erkennen.
 • Het motiveren van je manager voor een verandering.
 • Het motiverend leiden van vergaderingen.

 

‘Knowledge into action’ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de vierde trainingsdag.

 

 

Programma vierde dag:

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

 • Welk gedrag leidt tot een effectief netwerk?
 • Wat zijn specifieke gedragskenmerken in onderhandelingen?
 • Waaruit blijkt dat je trots bent op je onderneming?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Professionele onderhandelingstrategieën.
 • Anderen motiveren om hun netwerk open te stellen.
 • Het extern presenteren van je onderneming.
 • Het ondersteunen van je argumenten door middel van visualisatie.

 

‘Knowledge into action ‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de vijfde trainingsdag.

 

Programma vijfde dag:

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

 • Uit welk gedrag blijkt dat de manager zijn verantwoordelijkheid neemt?
 • Hoe zie je waarden en normen van de onderneming terug in het voorbeeldgedrag van de manager?
 • Wanneer leidt controle tot motivatie?
 • Door welk gedrag ervaren anderen oprechte interesse?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Motiverend controleren.
 • Ken je medewerker.
 • Vijf elementaire fases in het selecteren van nieuwe medewerkers.
 • Het sollicitatiegesprek in verschillende marktsituaties.
 • Doel- en mensgerichte schriftelijke communicatie.

 

‘Knowledge into action‘  door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de zesde trainingsdag.

 

 

Programma zesde dag:

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

 • Wat zijn oorzaken van afwijkend gedrag en hoe ga je daarmee om?
 • Waarom en wanneer moet je als manager grenzen aangeven?
 • Hoe continueer ik mijn nieuw aangeleerde gedrag?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

 • Berispinggesprekken, wanneer en hoe?
 • Exitgesprek met behoud van de relatie.
 • Nee zeggen als middel om je doel te bereiken.

 

Afsluiting van de training:

De deelnemers presenteren:

 • Hun belangrijkste leerpunten.
 • De daarmee bereikte resultaten.
 • Een plan van aanpak voor de komende zes maanden.

 

Uitreiken van de certificaten.

Klik hier voor de training in juni 2024

Klik hier voor de training in oktober 2024

Klik hier voor de training in februari 2025

Inschrijven