Open Training Management Afdelingshoofden Overheid

Enroll

 

Open Training Management voor afdelingshoofden werkzaam voor de overheid

Een succesvol team in 5 gesprekken!

 

De filosofie en doelstelling van de training:

De training ‘een succesvol team in 5 gesprekken’ is gericht op de transitie van ‘doing work’ naar ‘getting work done through others’. En heeft als resultaat dat uw effectiviteit en dat van uw team zichtbaar en blijvend toeneemt.

 

U zit tijdens het realiseren van dit succes zelf aan het stuur, ‘you are the leader of your own life!’ Het bewust zijn van het verschil tussen uw natuurlijke en uw effectieve gedrag maakt positieve beïnvloeding van uzelf en anderen mogelijk.

 

Dit vraagt aandacht voor drie kernelementen van beïnvloeden (Tovertijdlijn®):

 1. U leert waarom u zich gedraagt zoals u zich gedraagt en wat hierin natuurlijk versus effectief is.
 2. U leert waarom de ander reageert zoals hij reageert en hoe u hier effectief mee omgaat.
 3. U leert hoe u anderen in beweging krijgt in de richting van uw doelstelling, een succesvol team!

 

De training kenmerkt zich door:

 1. Leren is doen! Middels 80% van de tijd bezig te zijn met praktijkgerelateerde oefeningen.
 2. Trainen op maat! De deelnemer staat als mens centraal, focus op onderwerpen uit uw praktijk.
 3. Trainen in de plus! De nadruk ligt op het versterken van uw effectieve gedrag.
 4. ‘Dicht op de huid’. We werken met heldere afspraken waar we elkaar op aanspreken.
 5. Borging in de praktijk. Het geleerde toepassen in de praktijk. Werken is leren en leren is werken.
 6. Oefenen, reflectie en feedback. Het vergroten van zelfinzicht, keuzes maken en handelen.

 

De aanpak leidt tot een duurzame verandering in het gedrag en levenslange beklijving van de aanpak!

 

Wat levert de management training op:

 De training vergroot uw effectiviteit in het uitbouwen van de successen in uw team, het vermogen om van samen aan het werk tot samenwerken te komen. Het beïnvloeden van gedrag met als doel dat anderen gaan doen wat u wilt dat ze doen, volgens hun eigen keuze. En dit te doen vanuit volle transparantie naar elkaar op basis van uw persoonlijke drive en enthousiasme.

  

PROGRAMMA EERSTE DAG:

 Doel van de eerste dag: motivatiegesprek en coachgesprekken (doel, evaluatie, beoordeling).

Bruikbare organisatieonderdeel specifieke doelen vertalen naar zichtbaar effectief gedrag bij de medewerkers, aansluitend op hun ontwikkelniveau. En uw medewerkers positief beïnvloeden tot beweging vanuit eigen kracht.

 

Focus op het volgende gedrag:

Welk gedrag zorgt dat ruimte geven, focus op relatie, bepalen van richting leidt tot gemotiveerde medewerkers?

Welk (voorbeeld) gedrag versterkt uw effectiviteit als manager in relatie met uw medewerkers?

Wat is de invloed van u als manager op de motivatie van uw medewerkers?

Welk gedrag als manager geeft medewerkers de richting en de zekerheid die zij zoeken?

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers luisteraar van u blijven, juist op de momenten dat u het niet met elkaar eens bent?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Het formuleren van concrete doelstellingen.

Vaststellen van de effectiviteit van het huidige gedrag in relatie tot het geformuleerde doel.

Medewerkers ontwikkelen en proactief activeren voor doelstellingen, haal het beste uit uw team.

Toepassen van het ‘knowlegde into action model’.

Leren zien van kansen en hiernaar handelen.

Van tegen naar met elkaar praten, omgaan met weerstanden.

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de tweede trainingsdag.

 

PROGRAMMA TWEEDE DAG:

Doel van de tweede dag: motivatiegesprek, hoe geeft u coachend leiding. Communiceren van besluiten, het doel is bepaald, hoe laat u ruimte voor uw medewerkers om proactief hun weg te kiezen.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Wanneer moet u als manager een besluit nemen en hoe doet u dat?

Hoe gaat u om met een beslissing die achteraf niet de juiste blijkt te zijn?

Welk intern gedrag verhoogt de effectiviteit als manager?

Uit welk gedrag blijkt dat u als manager uw verantwoordelijkheid neemt?

Wat zijn oorzaken van afwijkend gedrag en hoe gaat u daarmee om?

Waarom en wanneer moet u als manager grenzen aangeven?

Waarom is ‘nee’ zeggen in het belang van de medewerker?

  

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Beslissingen communiceren en het omgaan met mogelijke reacties.

Zorgen dat gemaakte fouten bijdragen aan het succes.

Motiverend controleren.

Ken uw medewerker.

Hoe enthousiasmeert u een groep voor uw idee?

 

‘Knowledge into action‘ door:

De leerpunten van de dag omzetten in concrete acties en deze uitvoeren in de praktijkperiode in voorbereiding op de derde trainingsdag.

 

PROGRAMMA DERDE DAG:

 Doel van de derde dag: aanspreken op gedrag, voeren van slecht nieuwsgesprekken en het managen van gesprekken met meerdere personen (meetings).

 

Bewust omgaan met aanspreken op gedrag, het brengen van slecht nieuws aan medewerkers, het voeren van gesprekken met meerdere gesprekspartners, het presenteren van uw belangrijkste leerpunten en uw actieplan tot borging in de toekomstige tijd.

 

Starten met de resultaatmeting:

De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in hun gedrag en de daarmee bereikte resultaten.

 

Focus op het volgende gedrag:

Wat is de kracht van aanspreken op gedrag?

Hoe gaat u om met situaties die ogenschijnlijk negatief zijn?

Berispinggesprekken, wanneer en hoe?

Het motiverend leiden van meetings.

Hoe staat het met uw motivatie om uzelf verder te ontwikkelen na deze training?

 

Uitvoeren van de volgende oefeningen:

Aanspreken op gedrag.

Slecht nieuwsgesprekken.

Berispinggesprekken.

Leiden van meetings.

Plan uw eigen succes.

Presenteren van het leer- en actieplan.

 

Afsluiting van de training:

De deelnemers presenteren:

 1. Hun belangrijkste leerpunten.
 2. De daarmee bereikte resultaten.
 3. Een plan van aanpak voor de komende zes maanden.

 

 

 

 

 

Enroll