Poll: Ik krijg hulp van mijn leidinggevende tijdens mijn trainingstraject

  • 55% van de respondenten antwoordden op deze vraag: eens.
  • 45% van de respondenten antwoordden: oneens.

 

Vanuit onze ervaring is het belangrijk ondersteuning te krijgen met betrekking tot een training.

 

Leren betekent: “anders doen”. Dat brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de deelnemer. Het is immers bekend hoe de omgeving reageert op het huidige gedrag. Het bekende gedrag vindt plaats binnen de comfortzone van degene die de training volgt. Als je wilt leren zal je ook moeten ontdekken en toetsen welk effect het heeft als je je anders gedraagt dan men van je gewend is. Opmerkingen als: ”jij volgt zeker een training?” en “doe eens normaal joh”. Geven aan dat iemand aan het leren is, aan het ontdekken wat de effecten zijn van nieuwe gedragingen. Buiten de comfortzone ben je zelf onzekerder en voor anderen minder herkenbaar in je gedrag. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om je te realiseren dat deze fase erbij hoort en dat doorzetten maakt dat je aangeleerde gedrag steeds beter “voelt” omdat het steeds meer eigen wordt. Het is ook de taak van de manager om dit proces te begeleiden, om de deelnemer aan een training te motiveren door te gaan. Om met de deelnemer zijn doelstellingen en acties te bespreken en te evalueren. Bij voortduring. Dat geeft de deelnemer zelfvertrouwen en durf om te blijven leren en fouten te maken.

 

De resultaten die deelnemers bereiken met hun training zijn vele malen groter bij ondersteuning door en bekendheid met de ontwikkeling van de omgeving. Dus vandaar onze aansporing om anderen te helpen als zij leren, hen te motiveren en te glimlachen als u ziet dat het nog niet zo gemakkelijk gaat. Uw hulp aan te bieden en hen te verdedigen bij anderen die niet meer de bereidheid hebben zichzelf opnieuw uit te vinden. Zodat wij over een jaar, als wij deze vraag nog eens stellen, een groter aantal keren “eens” mogen noteren.

Published on: 1 September 2014