Kwaliteit Exellior beoordeeld door deelnemers!

Wil Koens, mede oprichter van Exellior, heeft in 1984 een duiding gegeven aan het hoogst haalbare doel, te realiseren middels gedrag bij alle relaties van Exellior. Het hoogst haalbare doel in gedrag  is het creëren van PWR®’s. Een PWR®, Positief Werkende Relatie, wordt u op het moment dat u in uw verwachtingen (onder andere: kwaliteit, zichtbaar resultaat en rendement) wordt overtroffen en op basis van uw tevreden- en betrokkenheid Exellior actief introduceert bij uw beste relaties. Wanneer bent u bereid om Exellior te introduceren bij uw beste relaties?

De deelnemers van Exellior waarderen Exellior met een Net Promoter Score® van 78.

 

Wat zegt dit cijfer 78?

 

De Net Promoter Score® is in 2003 geïntroduceerd door Fred Reichheld van Bain & Company and Satmetrix in zijn Harvard Business Review. Dit meetinstrument (metric) geeft als resultaat in 1 cijfer weer hoe groot de bereidheid is om als PWR® Exellior aan te bevelen aan anderen. De hoogte van dit cijfer geeft de tevredenheid en betrokkenheid van de Exellior trainingdeelnemers weer.

 

Hoe komt dit NPS® cijfer tot stand?

 

Cijfer exellior NPS

 

Elk jaar wordt er onder 500 deelnemers een tevredenheidonderzoek gedaan waarin ook de NPS® score wordt gemeten. De NPS® komt tot stand op basis van het antwoord op één vraag:

 

Hoe waarschijnlijk is het dat u, op basis van 1 tot 10, Exellior aanbeveelt aan familie, vrienden, collega’s en zakelijke relaties. Waarbij de scores 7 en 8 geen invloed hebben op het resultaat. Het aantal scores 9 en 10 worden opgeteld en de scores 0 tot 6 worden in mindering gebracht.

 

Met de score 78 gemeten in juni 2014 heeft Exellior een zeer hoge NPS® score. De bandbreedte van NPS® is van -100 tot +100.

 

 

Tevens:

  • 95,4% van de deelnemers geeft na 3 jaar aan nog steeds bewust en actief gebruik te maken van de leerpunten uit de Exellior training.
  • 95,6 % van de deelnemers geeft na 3 jaar aan wederom een gedragstraining bij Exellior te willen volgen.

 

Het tevredenheidonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder 500 deelnemers. Dit zijn deelnemers uit verschillende functiegroepen en organisaties.

Gepubliceerd op: 26 augustus 2014