Exellior werkt CO2 Neutraal!

Exellior bv werkt per 1 oktober met terugwerkende kracht voor heel 2014 CO2 neutraal en heeft besloten dit in de aankomende jaren te blijven doen.

 

Waarom dit besluit:

We raken er al bijna aan gewend, ieder klimaatrapport is nog alarmerender dan de vorige. Binnen Exellior wil een ieder bijdragen aan het milieubewust keuzes maken. Net als bedrijven die ons zijn voorgegaan zoals: Xerox, Nuon, ASN Bank, Veolia en Staatsbosbeheer, kiezen wij ervoor om onze CO2 uitstoot te compenseren tot klimaatneutraal door het beschikbaar stellen van gelden om te komen tot aanleg van bos.Het aanplanten van deze nieuwe bomen gebeurt in de tropen, dit omdat de bomen daar 5x zo snel groeien als in Nederland. Dit maakt het dan ook het meest effectief. Tevens kiezen we er ook voor om dit te doen met Trees For All die de lokale bevolking een cruciale rol geeft in deze projecten en daarmee zorgt voor extra inkomsten voor diegene die het meest lijden onder de natuur- en klimaatverandering. Dit geeft ons vooral tijd om samen op zoek te blijven naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen.

 

Zelf CO2 neutraal worden?

Natuurlijk brengen wij graag iedereen in beweging om ook op een passende wijze bewust te handelen in lijn met het milieu en het klimaat. Indien ons besluit je inspireert, verwijzen we je graag naar www.treesforall.nl om zelf gelijk te ontdekken op welke wijze dit ook voor jouw organisatie kan werken.

Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat dit bijdraagt aan ons aller belang.

 

Published on: 27 October 2014